Акціонерам та інвесторам

Show details for Свідоцтво про реєстрацію випускуСвідоцтво про реєстрацію випуску
Show details for Статут ТоваристваСтатут Товариства
Show details for Положення ТоваристваПоложення Товариства
Show details for Інформація розміщена 2018.04.17Інформація розміщена 2018.04.17
Show details for Інформація станом на 19.04.2018р.Інформація станом на 19.04.2018р.
Show details for Загальні збори акціонерів 2018.04.25Загальні збори акціонерів 2018.04.25
Show details for Загальні збори акціонерів 2015.04.22Загальні збори акціонерів 2015.04.22
Show details for Загальні збори акціонерів 2016.04.20Загальні збори акціонерів 2016.04.20
Show details for Загальні збори акціонерів 2017.04.12Загальні збори акціонерів 2017.04.12
Show details for Загальні збори акціонерів 2017.10.19Загальні збори акціонерів 2017.10.19
Show details for Загальні збори акціонерівЗагальні збори акціонерів
Hide details for Звітність ТоваристваЗвітність Товариства
Show details for Регулярна інформація ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ " за 2014 рікРегулярна інформація ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ " за 2014 рік
Hide details for Регулярна інформація ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" за 2012 рікРегулярна інформація ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" за 2012 рік
.Зміст
.Основні відомості про емітента
.Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
.Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
.Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
.Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
.Інформація про дивіденди
.Інформація про випуски акцій емітента
.Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
.Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
.Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
.Інформація про загальні збори акціонерів
.Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
.Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
.Опис бізнесу
.Інформація про зобов'язання емітента