.
Вложение:
Опубліковано 11.07.2014 р. в офіційному друкованому виданні Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку в "Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку" № 129 (1882)